NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytania ogólne

Co to jest Syngrapha?

Platforma wekslowa Syngrapha jest miejscem, gdzie bezpośrednio spotykają się osoby zainteresowane pomnażaniem swoich wolnych środków oraz przedsiębiorstwa, które sprzedają weksle w celu pozyskania kapitału. Twoja inwestycja polega na zakupie weksli, które firmy są zobowiązane spłacić wraz z odsetkami po upływie ustalonego terminu.

Jakie są korzyści związane z Syngrapha?

Inwestując w weksle na platformie Syngrapha możesz zarabiać znacznie więcej, dzięki wyeliminowaniu zbędnych pośredników.

Kto odpowie na moje pytania?

Do Twojej dyspozycji są nasi doradcy, z którymi możesz się komunikować przez czat na dole strony lub telefonicznie pod numerem (+48) 534 900 006.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Blog ekspercki Syngrapha oferuje aktualności na temat roli weksla w świecie inwestowania i FinTechu.

Logowanie i zamawianie

Czy muszę się rejestrować?

Możesz przeglądać wszystkie oferty na platformie Syngrapha bez potrzeby zakładania konta. Jeśli chcesz sfinalizować inwestycję, wymagane jest dokonanie bezpłatnej rejestracji w sposób tradycyjny lub też za pomocą konta Facebook lub LinkedIn.

Gdzie mogę zobaczyć oferty firm?

W zakładce „Inwestuj” możesz zapoznać się z kompletną ofertą wszystkich firm znajdujących się na platformie Syngrapha. Aby ułatwić wyszukiwanie, możesz filtrować oferty według rentowności, okresu inwestycji i ratingu.

Jak nabyć weksel?

Wystarczy wybrać ofertę emitenta (firmy), określić okres i kwotę, jaką chcesz zainwestować i dodać ją do koszyka. Po przyjęciu oferty emisyjnej otrzymujesz informację o szczegółach płatności. Po zaksięgowaniu środków na koncie emitenta automatycznie otrzymujesz elektroniczne Świadectwo Przechowania (widoczne w zakładce „Moje Konto”). Ten dokument potwierdza, że transakcja przebiegła pomyślnie, a weksel należy do Ciebie.

Gdzie mogę sprawdzić status mojego zamówienia?

Każda zmiana statusu Twojego zamówienia jest widoczna w zakładce „Moje Konto”, a dodatkowo jest potwierdzana wiadomością e-mail.

Kiedy otrzymam moje pieniądze?

Emitent jest zobowiązany wypłacić pieniądze najpóźniej w dniu płatności wskazanym na Twoim wekslu. Odsetki dyskontowe są natomiast spłacane kwartalnie bezpośrednio na Twoje konto.

Czy przyślecie mi weksel do domu?

Weksel, który nabyłeś możesz odebrać osobiście w siedzibie Syngrapha Sp. z o.o. w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 24, już następnego dnia po transakcji. Ze względów bezpieczeństwa nie wysyłamy weksli pocztą lub kurierem.

Czy muszę mieszkać w Polsce, żeby kupić weksel?

Nie musisz. Wystarczy, że posiadasz rachunek prowadzony w złotówkach, założony w banku mającym siedzibę w Polsce.

Jak mam zapłacić za weksel?

Jedyna akceptowalna forma płatności na platformie Syngrapha to przelew z Twojego rachunku bankowego bezpośrednio na rachunek emitenta. Możesz go wykonać na dwa sposoby: korzystając z bezpiecznych przelewów natychmiastowych Dotpay lub dokonując przelewu w sposób tradycyjny.

Twoje Inwestycje

Kto jest stroną transakcji?

Uczestnicy platformy Syngrapha to z jednej strony emitenci (firmy), a z drugiej remitenci (inwestorzy). Do powstania stosunku wekslowego (transakcji) obie te strony są potrzebne, gdyż jedna z nich zaciąga zobowiązanie względem drugiej (firma wobec inwestora).

Kto wystawia weksel?

Weksle oferowane na platformie Syngrapha wystawiane są przez firmy, którym inwestorzy przelewają pieniądze. Weksel podpisywany jest własnoręcznie przez osoby umocowane do reprezentacji danej firmy.

Ile mogę zainwestować?

Minimalna kwota Twojej inwestycji jest uzależniona od parametrów inwestycji danego emitenta. Minimalną kwotą pojedynczego weksla jest 1 000 zł w zależności od oferty emitenta. Sam decydujesz, ile środków zamierzasz przeznaczyć na zakup weksli.

Czy mogę zainwestować w różne firmy?

Oczywiście. Możesz przyjmować oferty każdego z emitentów i dodawać je do swojego koszyka. Dywersyfikacja ryzyka jest wręcz rekomendowana, jeśli inwestujesz większe kwoty.

Czy mogę zażądać wcześniejszej spłaty weksla?

Weksle oferowane na platformie Syngrapha mają określoną datę płatności i zgodnie z prawem wekslowym nie można żądać od emitenta wcześniejszej spłaty. Możesz natomiast sprzedać Swój weksel na rynku wtórnym.

Czy muszę podawać w Urzędzie Skarbowym ile zarobiłem na wekslach?

Przychód z inwestycji w weksle, a więc uzyskane odsetki dyskontowe, są dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast żadnym innym. Dochód z odsetek występuje dopiero w momencie ich uzyskania.

Bezpieczeństwo

Czym jest weryfikacja Creditreform?

Zespół ekspertów Creditreform Polska sporządza szczegółowy raport finansowy każdej firmy. Analizowani emitenci (firmy) otrzymują konkretny rating (ocenę) prezentowany w skali od A (znakomita zdolność płatnicza) do H (brak zdolności płatniczej). Na platformę Syngrapha dopuszczane są wyłącznie firmy z ratingiem od A do D.

Kto dba o poprawność wystawienia weksla?

O poprawność wystawienia weksla dbają emitent, jak również Syngrapha Sp. z o.o. Podpisy na wekslach są składane przez osoby umocowane do reprezentacji firmy w obecności pracowników Syngrapha Sp. z o.o.

Kto gwarantuje spłatę weksla?

Spłatę weksla gwarantuje emitent. Weksel z mocy prawa jest bezwarunkowym i nieodwołalnym zobowiązaniem względem posiadacza weksla.

Jak przygotować się do inwestycji?

Przy wyborze oferty należy wnikliwie przeanalizować dostępną dokumentację finansową emitenta, zweryfikować dostępne informacje, w celu podjęcia decyzji inwestycyjnej. W razie jakichkolwiek sporów, każdy weksel jest objęty bezpłatnym wsparciem Kancelarii Prawnej GWB.

Gdzie jest przechowywany weksel?

Weksel przechowywany jest przez Syngrapha Sp. z o.o. w odpowiednio przygotowanym do tego celu miejscu, z zachowaniem najwyższych systemów ochrony i procedur bezpieczeństwa. Dzięki temu masz pewność, że Twoja inwestycja jest odpowiednio zabezpieczona.

Czy muszę odebrać mój weksel?

Nie musisz. Twój weksel będzie bezpiecznie przechowywany do dnia wykupu. Jednak możesz odebrać Twój weksel osobiście w każdej chwili po otrzymaniu Świadectwa Przechowania, nie później niż na 7 dni przed terminem wykupu weksla.

Co się stanie, jeśli zgubię weksel?

Jeśli odebrałeś weksel z przechowania i zgubiłeś go, to należy przeprowadzić przed sądem powszechnym postępowanie w celu umorzenia weksla i odtworzyć przysługujące Ci prawo. W razie wystąpienia takiego zdarzenia skontaktuj się z naszymi doradcami, aby uzyskać informacje.

Wiedza o wekslach

Co to jest weksel?

Weksle, które wystawiają firmy i oferują je na platformie Syngrapha, są wekslami własnymi, w których emitent (firma), zobowiązuje się wobec remitenta (inwestora) do zapłaty w konkretnym dniu ustalonej z góry kwoty. Weksel podlega ustawie Prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 r.

Jak wygląda weksel?

Prawo wekslowe nie określa formy weksla i wskazuje jedynie, że weksel musi zawierać niezbędne elementy, w tym podpis wystawcy weksla. Emitenci oferują na Platformie Syngrapha weksle własne (art. 101 ustawy Prawo wekslowe), całkowicie uzupełnione, płatne w oznaczonym dniu. Wzór takiego weksla znajduje się TUTAJ.

Kim są emitenci?

Emitentami na platformie Syngrapha są wyselekcjonowani polscy przedsiębiorcy, którzy wystawiają weksle oferowane inwestorom, czyli remitentom. Zamiennie używać można pojęcia „wystawca” weksla.

Kim są remitenci?

Remitenci to osoby fizyczne, bądź inne podmioty, które nabyły weksle oferowane przez emitentów. Remitent posiada prawo do wierzytelności inkorporowanej (zawartej) w wekslu i może zbywać to prawo na osoby trzecie.

Jak wygląda wykup weksla?

Weksle przechowywane przez Syngrapha Sp. z o.o. są objęte zobowiązaniem emitenta, że w terminie wykupu wykona przelew środków na rachunek posiadacza weksla. Osoby, które odebrały weksle z przechowania przed terminem płatności powinny zgłosić się do emitentów bezpośrednio i w dniu wykupu przedstawić je do zapłaty.

Współpracujemy z najlepszymi

"Jedna z największych na świecie, miedzynarodowych wywiadowni gospodarczych dba o dobór i weryfikację firm na platformie."

"Niekwestionowany lider na rynku europejskim zajmujący się bezpiecznymi transferami pieniężnymi, działający od 2001 roku."